Сватба със Сватбата.ИНФО

Какво предлагаме

Защо учредихме Националната камара „Професионална семейна и сватбена фотография и видеофилмиране”?

 

Фактите

В България няколко хиляди човека предлагат фото и видеозаснемане на семейни и сватбени тържества.

 

Сред тях има хора с всякакви професии – хладилни техници и счетоводители, таксиметрови шофьори и зъболекари, инженери и специалисти по водопровод и канализация. 

 

Всички  те са се самообявили за професионалисти.

 

Проблемът

У нас няма утвърдени критерии за професионално извършване на дейността, както и авторитетна браншова организация, която да представлява истинските професионалисти.

 

Ето защо всеки може да се провъзгласи за майстор.

 

Жертвите

Хиляди младоженци, отнесли се с доверие към самозваните професионалисти, но останали разочаровани от ниското качество на  сватбените си фотографии и филми.

 

Хиляди семейства, решили да ангажират за своя празник професионален фотограф и видеооператор, но получили единствено осакатени спомени и попарени надежди.

 

 

Решението

Приемане на критерии за професионална дейност и създаване на браншова организация, в която да членуват фирмите, изпълнили утвърдените критерии.

 

Полезни ефекти

 

Камарата ще предизвика най-малко пет полезни ефекта:

 

·         Ще посочи ясно истинските професионалисти в бранша, т.е. фирмите, които изпълняват критериите за професионална дейност.

 

·         Ще доведе до рязко повишаване качеството на предлаганите продукти и услуги, вследствие спазването на утвърдения професионален стандарт.

 

·         Ще стимулира  работещите в бранша да усъвършенстват уменията си не само в заснемането, обработката и монтажа, но също така и в областта на маркетинга, рекламата и цялостното отношение към клиентите.

 

·         Ще обедини всички сериозни фирми в сферата на семейната и сватбена фотография и видеофилмиране около ценностите на безкомпромисния професионализъм, високото художествено майсторство, защита интересите на клиентите и почтеността.

 

·         Ще издигне обществения престиж на сватбения фотограф, видеооператор и монтажист и ще утвърди дейността им като достойна професия.

 

 

Критерии за професионална дейност в Семейната и сватбена фотография и видеофилмиране.

 

1.   Регистрация по Търговския закон на Република България.

 

2.   Квалификация в областта на фотографията и/или филмовото изкуство.

 

3.   Използване само на професионален клас снимачна техника.

 

4.   Притежаване на минимум един брой професионален фотоапарат и/или видеокамера, задължително придружен с документи за произход.

 

5.   Наличие на функциониращ офис, различен от домашното жилище.

 

6.   Високо качество на създаваните продукти.

 

7.   Сайт с изчерпателна информация за услуги и цени, както и  портфолио, съдържащо снимки или видео от поне петнадесет сватбени тържества.

 

8.   Заснети не по-малко от петдесет сватбени и семейни тържества, като през последната година са заснети минимум двадесет сватби.

 

9.  Реализирани минимум 6 000 лв. приходи през последната година от фотография и/или видеофилмиране.

 

10.  Добра репутация сред колегите от бранша, бизнес средите, широката общественост и държавните институции.

 

11.  Използване на утвърдения от Камарата образец на Договор за изработка при работа с клиентите.

 

12.  Основният предмет на дейност на фирмата да бъде фотография и/или видеофилмиране и той да формира по-голямата част от приходите й.

 

Създадените от нас критерии нямат аналог в европейската и световна практика и издигат на ново, непознато ниво разбирането за професионализъм и отговорност в бранша.